یه بستنی که بیشتر ندارم...| ویکی پدیا فارسی

یه بستنی که بیشتر ندارم...

شوشو دیروز این حرف بهم زد انگار دنیا بهم دادن...جون گرفتم..این چند وقته بهم یاد داد که خودمو برای چیزای بی ارزش و بی اهمیت کوچیک نکنم وصبور باشم وخودم برای خودم ارزش آفرینی کنم...یادم داد که هر کسی لیاقت خوبی رو نداره با هرکس باید همونطور که ظریفت داره رفتار کنی..

دارم تموم سعیمو میکنم که به حرفاش گوش بدم..ممنونم که هستی

انشا..فردا سفرت بهت خیلی خوش بگذره..مواظب خودت باش